رکابزنان امید ایران با مقام 42 و 49 تایم‌تریل قهرمانی جهان به کار خود پایان دادند