«ابوعایشه» شاه مهره‌ داعشی که توسط تک تیرانداز ایرانی شکار شد