پوتین: بلندپروازی‌های سیاسی برخی کشورها مانع توسعه بخش انرژی است