«جبهه یکتا» در مسیر وحدت و محوریت جامعه روحانیت در انتخابات فعالیت می‌کند