سکوت واشنگتن در قبال جنایات آل سلمان نشان دیگری از بی‌توجهی آمریکا به حقوق و جان انسانهاست