حضور بانک‌های اروپایی در فاینانس قراردادهای بوئینگ و ایرباس با ایران