برخورد با ارسال‌کنندگان پیامک‌های انبوه تبلیغاتی از سیم‌کارت‌های شخصی