اولین دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اکتشاف نفت دانشگاه یزد از پایان‌نامه خود دفاع کرد