فاولر: لیورپول با کلوپ بین چهار تیم اول لیگ خواهد بود