اقدام عربستان در آب‌های خلیج‌فارس یک راهپیمایی کم‌ارزش بود/ سعودی‌ها عددی نیستند که با ایران مقابله کنند