خدمات ارتباطی جدید به زائران اربعین/ نصب کیوسک تلفن همگانی در مسیر کربلا