مراسم عزاداری امام حسین (ع) با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد