هیأتی از حزب اسلامی «حکمتیار» به آمریکا سفر می‌کند