انقلابی های بحرین خواستار خروج نیروهای عربستان از کشورشان شدند