دلالان از ورود دام زنده به کشتارگاه ها جلوگیری می کنند