آبرسانی به مناطق محروم با همت 50 دانشجوی جهادگر از 17 کشور جهان