کشته و زخمی ۲۴ نیروی دولتی افغانستان در انفجاری در هلمند