تلاش اخیر برای بمب‌گذاری در آلمان شبیه حملات پاریس و بروکسل بود