برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری امام حسین (ع) با حضور اسماعیلی