وزیر امور خارجه فرانسه اظهارات ترامپ درباره زنان را شرم آور خواند