دولت سوریه: حاضریم امنیت شورشیان مسلح برای خروج از شرق حلب را تامین کنیم