دومین مناظره ترامپ و کلینتون؛ سر خط روزنامه های اتریش / 19 مهر