ابراز تمایل رئیس‌جمهور ایران به واردات برنج تایلندی