تکاپوی گروه تروریستی جندالاقصی برای نجات و ادامه شکاف بین تروریست‌ها