طالبان پشت دروازه‌های «فراه»/شهر در آستانه سقوط قرار دارد