آمادگی سوریه برای تامین امنیت کسانی که قصد خروج از شرق حلب را دارند