سالانه بیش از 4000 کرمانشاهی بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی می‌میرند