چین خواستار گفت‌وگوی همه طرفین و میانجیگری شورای امنیت برای حل بحران سوریه شد