توافق هسته‌ای ایران را بسیار قدرتمند کرد/تهران در حال از بین بردن داعش است