معاون اجرایی رئیس‌جمهور جنایت اخیر آل سعود را محکوم کرد