سلامت افراد مسلحی که قصد خروج از شرق حلب دارند را تضمین می‌کنیم