14 کشته در انفجار خودروی انتحاری در مرکز ولایت هلمند