سعداوی: تماشاگران با فرهنگ در بازی با کره، شان سوگواری را حفظ می‌کنند