سفیر روسیه در لبنان: اولویت راهبردی ما، مبارزه با تروریسم و حفظ دولت سوریه است