قیمت سکه سررسید آبان افزایش یافت/در بازار نقدی چه گذشت؟