عضو هیأت نظارت بر صداوسیما :به اظهارات مداح مشهور در رسانه ملی رسیدگی می‌کنیم