ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی از سیم کارت های شخصی مسدود می شود