نرخ مکالمه با شماره ثابت ترابردپذیر مشخص شد +تعرفه‌ها