آخرین اطلاعات از کیا GT؛ سریعترین و قدرتمندترین محصول کیاموتورز در راه است