ویدئو؛ ترامپ، بیل کلینتون را به زن بارگی متهم کرد؛ دفاع هیلاری کلینتون از همسرش