دمشق: سلامت افراد مسلحی که قصد خروج از شرق حلب را دارند، تضمین می‌کنیم