تلفات طوفان «متیو» در هائیتی به 1000 نفر رسید/آغاز تدفین قربانیان در گورهای دسته‌جمعی