رئیس جمهور چین برای شرکت در اجلاس «بریکس» به هند سفر می‌کند