درگیری میان گروهی طالبان ۱۵ کشته و زخمی برجا گذاشت