پیگیری کارخانجات سیمان برای افزایش قیمت/ منتظر گزارش سازمان حسابرسی هستیم