آیا شرکت برق مقصر آتش‌سوزی ‌پاساژ قائم‌ خرم‌آباد ‌است؟ ‌