اعلام اسامی ملی پوشان فوتبال اعزامی به تورنمنت ازبکستان