انصارالله و ارتش یمن دست داشتن در حمله به ناو آمریکایی را رد کردند