عملیات انتحاری در جنوب افغانستان 14 کشته بر جا گذاشت