ام جی 3 یا کیا پیکانتو؛ کدامیک برای ایرانیان بهتر است؟ +تصاویر وجدول